Grupa Mrówki

 

 

WRZESIEŃ 

Tematyka kompleksowa

1.

2.

3.

 

                                                                                                                                                           

PIOSENKA

„”

Przedszkole "Katarzynka" 87-100 Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 14, tel. 56 648 67 10