Kadra

Kadra pedagogiczna, to wykwalifikowani, profesjonalni nauczyciele, którzy sukcesywnie poszerzają swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w wielu szkoleniach, kursach i warsztatach. Cechuje ich życzliwość, cierpliwość, odpowiedzialność, otwartość, kreatywność oraz wielka pasja i zaangażowanie.

Dyrektor Przedszkola Krystyna Pietruszyńska

Z-ca dyrektora d/s pedagogicznych:
mgr Ewa Błaszkiewicz
Nauczyciele

mgr Ewa Sztangierska

mgr  Katarzyna Hopke

mgr Sylwia Mikołajczak

mgr Agnieszka Kąklewska

mgr Malgorzata Fordońska- Lisińska

mgr Magdalena Sokołowska

mgr  Malwina Filipowicz

 

 


 

Przedszkole "Katarzynka" 87-100 Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 14, tel. 56 648 67 10