Nasze przedszkole

Przedszkole "KATARZYNKA" swoją działalność rozpoczęło w 1984 roku jako Państwowe Przedszkole nr 31, w wyniku reorganizacji w roku 1993 zostało przekształcone w placówkę niepubliczną, usytuowaną w otoczeniu parku osiedla Na Skarpie.

Przedszkole wpisane jest do ewidencji szkół i placówek prywatnych, realizuje zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego i podlega nadzorowi Kujawsko - Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty.

Piękny budynek o powierzchni 1500 m2 mieści 4 przestronne sale dydaktyczne, każda z własnym węzłem sanitarnym. W wyposażaniu sal kierujemy się przede wszystkim dobrem dziecka, jego potrzebą poznawania i edukacji. Dzieci mają do dyspozycji zabawki konstrukcyjne, mechaniczne oraz różnorodne pomoce dydaktyczne dostosowane do swojego wieku, posiadające atest bezpieczeństwa.

 Jesteśmy jednym z nielicznych przedszkoli w Toruniu, które dysponuje dużą salą gimnastyczną o pow. 80 m2. Odbywają się w niej zajęcia i zabawy ruchowe, zajęcia dodatkowe, uroczystości przedszkolne oraz przedstawienia teatralne. Ponadto przedszkole posiada profesjonalne zaplecze kuchenne, zapewniające całodzienne wyżywienie.

 Wokół przedszkola znajduje się rozległy teren zieleni z atrakcyjnym placem zabaw wyposażonym w urządzenia sportowo-rekreacyjne tj.: zjeżdżalnie, huśtawki i wiele innych, które umożliwiają rozwój fizyczny dziecka. Powierzchnia naszego ogrodu pozwala również na organizowanie wielu imprez okolicznościowych na świeżym powietrzu.  

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku, przez cały rok kalendarzowy w godzinach 6:00 do 17:00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy z 4-tygodniową przerwą wakacyjną w miesiącu lipcu. 

Nasze atuty

 • doświadczona i stale dokształcająca się kadra;
 • bogata oferta zajęć dodatkowych;
 • realizowanie programów własnych;
 • praca w grupach,  umożliwiająca dokładne poznanie potrzeb i możliwości każdego dziecka;
 • bogata baza dydaktyczna,
 • duża, przestronna sala widowiskowo-teatralno-gimnastyczna;
 • rodzinna atmosfera;
 • profesjonalnie wyposażony blok żywieniowy;
 • wszelkie wyjazdy przedszkolaków tylko sprawdzonym autokarem;
 • spełnianie wszelkich norm higieniczno-sanitarnych;
 • regularne wzbogacanie i modernizowanie bazy przedszkola;
 • własny parking;

Nasza misja

Przedszkole pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzb rozwojowych. Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Promuje zdrowie, postawy prospołeczne i proekologiczne, zachowania przyjazne przyrodzie, a także rozwija zainteresowania artystyczne i twórcze. Celem nadrzędnym edukacji przedszkolnej jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju  edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwosci, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole.

 

Wizja Przedszkola

Nasze hasło:

"Moje przedszkole to mój drugi dom, bo stawia na mnie, na moje

szczęśliwe dzieciństwo i na mój wszechstronny rozwój"


Zapraszamy najmłodszych mieszkańców naszego osiedla na wspaniałą podróż po krainie baśni, legend, cudownych przyjaciół i kolorowych łąk...

Przedszkole "Katarzynka" 87-100 Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 14, tel. 56 648 67 10