Plan zajęć

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.00 - 8.00

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, wspieranie indywidualnego rozwoju

8.00 - 8.30

Ćwiczenia poranne, czynności samoobsługowe i higieniczno - porządkowe

9.00 - 11.00

Zajęcia dydaktyczne, zabawy swobodne i zorganizowane, pobyt na powietrzu

11.00 - 11.30

II śniadanie, kulturalne spozywanie posiłku

12.00 - 13.30

Relaksacja, zabawy dowolne, zorganizowane, korygowanie rozwoju dziecka, pobyt na powietrzu

13.30 - 14.00

Zabawy ruchowe, czynności higieniczno – porządkowe

14.00 - 14.30

Obiad, kulturalne spożywanie posiłku

14.30 - 17.00

Zabawy dowolne w różnych kącikach zainteresowań, utrwalanie zdobytej wiedzy, praca indywidualna, pobyt na powietrzu, rozchodzenie się dzieci

Przedszkole "Katarzynka" 87-100 Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 14, tel. 56 648 67 10