Kto w Toruniu mieszka...

Kto w Toruniu mieszka...

Data: 2014-11-05

W listopadzie nasze przedszkole zorganizowało międzyprzedszkolny konkurs plastyczny "w Toruniu mieszkamy, piękne zakątki znamy".

Zadaniem dzieci było ukazanie wyjątkowych miejsc naszego miasta. Technika wykonania prac była dowolna, a różnorodność wytworów świadczy o bogatej wyobraźni dzieci i znajomości własnego miejsca zamieszkania.

Galeria:

Przedszkole "Katarzynka" 87-100 Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 14, tel. 56 648 67 10