Powitanie wiosny

Data: 2016-03-21

My z KATARZYNKI dzieci prosimy, niech zima odleci, niech wiosna przyjdzie dziś do nas, wyciągamy do niej ramiona, dla niej śpiewamy i tańczymy, bo bardzo za nią tęsknimy.

Pod tym hasłem witaliśmy wiosnę 18 marca 2016 roku wraz z uczniami SP nr 28 w Toruniu. 

Obejrzeliśmy krótkie przedstawienie w wykonaniu klasy ekologicznej. Dowiedzieliśmy się, że nie palimy w  tym roku marzanny i nie topimy jej, ponieważ dbamy wspólnie o środowisko. Postanowiliśmy pozostawić wszystkie marzanny obok płotu niedaleko szkoły. Mamy nadzieję, że zima szybko odejdzie.

Z kolorowymi wiankami na głowie i gaikami w rękach ruszyliśmy pochodem po naszym osiedlu. Śpiewaliśmy piosenki o wiośnie wołając ją do nas.

Galeria:

Przedszkole "Katarzynka" 87-100 Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 14, tel. 56 648 67 10