Przedszkolny konkurs "Zabytki znane i nieznane"

Data: 2016-03-20

01.03.2016 roku odbył się przedszkolny konkurs wiedzy o zabytkach Unii Europejskiej "Zabytki znane i nieznane".

Podczas kilku konkurencji dzieci miały okazję wykazać się wiedzą na temat europejskich zabytków. Przedstawiciele każdej z grup rozwiązywali zagadki na temat ciekawych miejsc w Europie, układali obrazki przedstawiające charakterystyczne budowle oraz wskazywali wybrane państwa na mapie Europy. Podczas zabawy cały czas towarzyszył nam wesoły doping widowni. Każda grupa zaprezentowała również piosenki o wybranych krajach UE, a w przerwach między konkurencjami dzieci uczestniczyły w zabawach ruchowych i tanecznych. Na zakończenie każda grupa otrzymała pamiątkowy dyplom.

Galeria:

Przedszkole "Katarzynka" 87-100 Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 14, tel. 56 648 67 10