Święto Niepodległości

Święto Niepodległości

Data: 2014-11-11

W dniu 7 listopada 2014 r. w naszym przedszkolu obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada). Z tej okazji wszystkie grupy zebrały się w sali gimnastycznej, aby uroczyście świętować ten wyjątkowy dla Nas - Polaków dzień.

Głównym celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli narodowych naszego kraju Uroczystość rozpoczęła pani Dyrektor, która powitała wszystkich zebranych. Następnie wszyscy wspólnie odśpiewaliśmy hymn narodowy. Dzieci prezentowały wiersze, pieśni i tańce ludowe, a słowem i piosenką oddały szacunek symbolom narodowym.

Galeria:

Przedszkole "Katarzynka" 87-100 Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 14, tel. 56 648 67 10