Wycieczka do Urzędu Pocztowego

Data: 2016-11-13

08 listopada Grupa Motylki udała się na wycieczkę do Urzędu Pocztowego Toruń 17.

Zwidziły różne pomieszczenia urzędu pocztowego i zapoznały sie z ich funkcjonowaniem. 

Mogły zaobserwować jak potrzebna i odpowiedzialna jest praca listonosza. 

Na zakończenie w podziękowaniu za miłą wizytę dzieci wręczyły urzędnikom pocztowym własnoręcznie

wykonaną laurkę i bukiet róż.

Po powrocie do przedszkola chętnie bawiły się w kąciku pocztowym, co widać na załączonych zdjęciach.

Galeria:

Przedszkole "Katarzynka" 87-100 Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 14, tel. 56 648 67 10