"Zbieramy pisanki"

Data: 2016-04-11

W okresie Świąt wielkanocnych "Mrówki" wybrały się na liczenia pisanek.

Nie dosłownie oczywiście. Wspólnie konstruowały grę matematyczną o pisankach. Zajęcia zostały          zorganizowane w ramach realizacji programu o emocjach. Dzięki tym zajęciom dzieci kształtowały odporność emocjonalną i wdrażały się do znoszenia porażki z nadzieją, że można ponownie i lepiej coś pokonać, a sukces jest osiągalny; rozwijały zdolność do wysiłku intelektualnego w sytuacjach pełnych napięć, współpracowały w parach, stosowały się do zasad gry, starały się akceptować porażkę bez przerywania gry, wykonując czynność do końca, doskonaliły umiejętność liczenia.

Galeria:

Przedszkole "Katarzynka" 87-100 Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 14, tel. 56 648 67 10